Don’t touch Royal Dutch?

Royal Dutch Shell is een van de belangrijkste aandelen binnen de AEX-index. Als we naar SHELL kijken, kijken we ook naar de olie en gasprijs. Sinds de overname van British Gas in 2016 wordt gezegd dat shell een gasbedrijf is, wat ook nog olie produceert. Een analyse. 

Royal Dutch Shell

We kijken naar de correlatie tussen shell; de olie en de gasprijs. En trekken daar een conclusie uit.

Het aandeel shell doet het prachtig in de loop der jaren. Shell keert elk kwartaal ook nog eens  € 0.47 dividend uit aan de aandeelhouder. Er wordt vaak gemeld dat shell een obligatie is met een hoge rente. Nou, onderstaande grafiek laat zien dat shell veel meer is. De aandeelhouder met een lange adem wordt beloond. Never sell shell. Never touch Royal Dutch.

 

Olieprijs 

In de jaren 90 van de vorige eeuw was de olieprijs redelijk stabiel tussen de 80 en 100 USD per vat. De jaren daarna startte een enorme stijging die de olieprijs ruim naar 200 dollar bracht. Tijdens de crisis van 2008 zakte het in en de laatste jaren is het kwakkelen.  De correlatie (onderlinge samenhang) tussen het aandeel shell en de olieprijs is ver te zoeken.

Gasprijs

 

Als je naar de gasprijs kijkt van de laatste 20 jaar, word je daar ook niet vrolijk van. de prijs zakt steeds verder en staat momenteel zelfs op een dieptepunt. Ook hier dus nauwelijks tot geen correlatie met het aandeel shell.

Conclusie

Er wordt regelmatig gemeld: ”Als je naar het aandeel shell kijkt, moet je niet de olieprijs volgen maar de gasprijs”. Bovenstaande grafieken bewijzen dat dit niet klopt. Er is nauwelijks een correlatie te ontdekken tussen het aandeel shell en de prijzen van olie of gas. Op zich is dit natuurlijk vreemd, want hoe hoger de olie en gasprijs, hoe hoger de winst van shell. Dan gaan toch wel een beetje de wenkbrauwen fronsen als je dan ziet dat shell ELK kwartaal 0.47 euro dividend uitkeert aan de aandeelhouders. Er wordt blijkbaar ook met deze lage olie en gasprijzen voldoende winst gemaakt om de aandeelhouders tevreden te stellen.  Hoe lang kan shell dit volhouden? Komende week de resultaten.

 

Rene vd  Vondervoort