Aanmelden LIGHT

Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Stad

Telefoon

Emailadres*

Optietrading heeft geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggers profiel. U maakt uw eigen afweging om het advies al dan niet op te volgen. De (optie)beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit advies. OptieTrading.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van verkregen informatie. OptieTrading.com kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van technische storingen of dat de service van Optietrading.com om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar of bereikbaar is. Zie verder Algemene voorwaarden

Ik ga akkoord